Länkstig

Svininfluensan i medierna

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)

Finansiär
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Kort beskrivning

Ett forskningsprojekt om mediernas rapportering om svininfluensan 2009.

Våren 2009 upptäcktes fall i Mexiko av en ny influensa, kallad H1N1, som snabbt blev känd under namnet svininfluensan. Världshälsoorganisationen WHO varnade tidigt för att den kunde utvecklas till en allvarlig världsomfattande epidemi, och vid en presskonferens den 11 juni 2009 förklarade organisationens generalsekreterare Margaret Chan: "The world is now at the start of the 2009 influenza pandemic." I Sverige fattades tidigt beslut om massvaccinering.

I projektet Mediernas rapportering om svininfluensan 2009 undersöks hur de svenska medierna informerar och bildar opinion i frågor som rör den nya influensan, från det första utbrottet fram till årsskiftet 2009–2010. Utgångspunkten är att medierna har en central roll för samhällsmedborgarnas möjligheter att hålla sig informerade om hot och risker som kan drabba dem, och sannolikt även påverkar den enskildes beslut om vaccinering.

Basen i undersökningen är innehållsanalyser av rapporteringen om svininfluensan i de största svenska nyhetsmedierna (press, nättidningar, radio, TV). Dessutom genomförs intervjuer med journalister och nyhetskällor, samt en enkät bland annat om attityder till vaccinering och förtroende för myndigheter genom SOM-institutet. 

Publikationer

Ghersetti, Marina, A. Odén, Tomas (2010) Oro och medieförtroende i svininfluensans tid. I Holmberg, Weibull (red) Nordiskt ljus. SOM-institutet, Göteborgs universitet.

Ghersetti, Marina, A. Odén, Tomas (2010) Pandemin som kom av sig. Om svininfluensan i medier och opinion. JMG, Göteborgs universitet.

Jacobsson, Diana (2010) Viruset och vaccinet. En undersökning av pressens rapportering kring vaccinationen i samband med svininfluensan 2009. Arbetsrapport nr 63. JMG, Göteborgs universitet.

Tidigare undersökningar om medierapportering vid kriser från samma forskargrupp:

Andersson Odén, Tomas, Ghersetti, Marina, Wallin, Ulf (2005): Tsunamins genomslag – En studie av svenska mediers bevakning. KBM:s temaserie 2005:13.

Andersson Odén, Tomas, Ghersetti, Marina, Wallin, Ulf (2008): När hotet kommer nära. Fågelinfluensa och tuberkulos i svensk medierapportering. JMG, Göteborgs universitet.

Projektmedarbetare

Tomas Andersson Odén (projektledare)

Marina Ghersetti

Biträdande forskare: Björn Danielsson, Ulrika Hedman och Diana Jacobsson.