Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sofia Erestam - Regelbundna pauser under operationer kan öka patientsäkerheten

Publicerad

Sofia Erestam disputerade den 16 oktober 2020 inom ämnet kirurgi vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin.

Titel på avhandlingen var: Aspects of teamwork and intraoperative factors in the operating room

Bild
Bild på Sofia Erestam
Sofia Erestam

Länk direkt till avhandlingen

 

Regelbundna pauser under operationer kan öka patientsäkerheten

Operationsteamet är ett dynamiskt team där olika professioner, med olika utbildning och arbetsuppgifter arbetar tillsammans mot ett gemensamt slutmål, utförandet av säker kirurgi. Det är viktigt att teamarbetet har en tydlig struktur och att man inom teamet har respekt för varandras professioner. Operationsteamets såväl tekniska som icke-tekniska färdigheter (kommunikation, teamarbete, ledarskap, situationsmedvetenhet, beslutsfattande, hantering av stress respektive trötthet) kan påverka det kirurgiska resultatet och på så sätt även patientsäkerheten.

Avhandlingen handlar om några av dessa intraoperativa faktorer, som stresshantering under operationer, användandet av WHO checklista för säker kirurgi och kirurgens nöjdhet i förhållande till komplikationer och svårigheter under en operation.

- Som operationssjuksköterska har jag många gånger haft förmånen att vara en del av ett väl fungerande operationsteam, där allting flyter på, alla professioner känner sig trygga med sina egna arbetsuppgifter och respekterar andra teammedlemmar samt deras arbetsuppgifter. Men jag har också upplevt den frustration och stress som det kan innebära att arbeta i ett icke-fungerande team, utan struktur och gott ledarskap och där kommunikation och teamarbetet inte fungerar säger, Sofia Erestam, operationssjuksköterska och universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet.

- Mina erfarenheter från både det högfungerande teamet och från det ickefungerande teamet har fått mig att reflektera över om mina egna erfarenheter och känslor i samband med detta även speglas i kirurgiskt resultat och patientsäkerhet.

Pauser under operationen positivt även för personalen

Att studera icke-tekniska färdigheter hos operationsteamet är komplext då utfall efter kirurgi och patientsäkerhet i samband med kirurgi är multifaktoriellt. Ett av resultaten hon vill framhålla i sin avhandling är vikten av pauser under en operation.

- I två studier som ingår så angav operationsteamen bland annat att teamarbete och kommunikation under operationer var viktiga faktorer för ökad patientsäkerhet. Samtidigt angav de att en införd pausrutin under operationer medförde bättre kommunikation, teamarbete och patientsäkerhet, med det sagt kan regelbundna pauser under operationer vara ett sätt att öka patientsäkerheten. 

Som ytterligare ett exempel på positiva effekter, angav många kirurger att de efter en paus ibland fått en annan syn på anatomin och även ändrat operationsstrategi.

WHO checklista för säker kirurgi - är viktig men har idag brister

I en annan av studierna såg man över teamarbete och säkerhetsklimatet på en operationsavdelning i samband med användandet av WHO checklista för säker kirurgi*. 

- Även om operationsteamet angav att teamarbete och WHO:s checklista var viktigt för patientsäkerheten, fanns det stora brister i användandet av checklistan. Dessutom angav operationsteamen att kommunikation och samarbete fungerade bäst inom den egna personalkategorin.

Läs mer om patientsäkerhet:

Information om disputationen

Opponent: Pelle Gustafson, institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Lund

Betygsnämnd: Adad Baranto, Stefan Lindskog och Annika Sjövall

Huvudhandledare: Eva Angenete
Bihandledare:  Eva Haglind och Annette Erichsen Andersson