Länkstig

Secular trends in human physical capacities of the working population and some ergonomic implications

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2007 - 2021
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Syftet med föreliggande litteraturstudie är att undersöka eventuella systematiska förändringar i fysisk ”fitness” det senaste halva seklet. Vidare undersökas betydelsen av faktorer som kön, yrke, fritidsaktiviteter, social klass och geografisk region. Denna typ av information kan visa sig bli en viktig del av ergonomiska interventionsprogram i vissa specifika yrken.
Review-arbetet genomförs i samarbete med Dr. Kurt Jørgensen vid Köpenhamns universitet.

Ett manuskript kommer att inskickas till en internationell peer-reviewed vetenskaplig tidskrift ultimo 2021.

Publikationer

Jørgensen K and Winkel J. https://doi.org/10.11581/dtu:00000061

Forskare

Jörgen Winkel, professor emeritus, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Kurt Jørgensen, Institut for Idræt og Ernæring, Köpenhamns universitet