Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Samarbete för kvalitativ verksamhet

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2018 - pågående
Projektägare
Förvaltningshögskolan

Kort beskrivning

Ett pågående projektet om samarbete över organisationsgränser. Bakgrunden är att samarbete allt oftare pekas ut som lösningen på de utmaningar som kommuner och landsting står inför som exempelvis rekrytering, psykisk ohälsa, integration, kostnadseffektivitet, utanförskap och multisjuka äldre. Utmaningarna handlar både om att klara av att bedriva verksamheten på ett mer kostnadseffektivt sätt och om att lösa problem som traditionella organisationslösningar inte klarat av att möta.

Projektdeltagare