Bild
Hav och klippor.
Länkstig

Reglering av fiskmukus för att förhindra infektionssjukdomar

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - 2022
Projektägare
Sahlgrenska Akademin, SWEMARC

Kort beskrivning

Ökning av svenskt vattenbruk måste ske på ett miljömässigt, etiskt hållbart sätt. Nyckelfrågan är att förhindra sjukdom. Odlad fisk vaccineras, vilket ofta ger skador men ändå inte fullgott skydd. En etisk, ekologisk hållbar modell att kringgå detta är att stimulera fiskens eget försvar mot infektioner. Fiskens mukuslager är första barriären sjukdomsalstrande organismer kommer i kontakt med. Mukuslagret är dynamiskt, reglerar patogeners tillväxt och genuttryck och har i däggdjur visats vara en viktig del i skyddet mot infektioner. Kunskapen om hur fiskens mukuslager regleras är begränsad. Syftet med projektet är att studera mukusreglering, produktion, utsöndring parallellt med patogenlokalisering i laxfiskar, samt att utvärdera behandlingsstrategier som baseras på att stimulera fiskens försvar mot sjukdomar genom en starkare mukusbarriär.