Göteborgs universitet
Länkstig

Migration och polarisering på den svenska arbetsmarknaden: mönster, mekanismer och polarisering.

Migration och polarisering på den svenska arbetsmarknaden: mönster, mekanismer och polarisering är ett av sex delprojekt inom Forte programmet Polariseringens utmaningar på den svenska arbetsmarknaden.

Forskare

Gabriella Elgenius, projekt ledare

Denis Frank, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Vedran Omanovic, Företagsekomomiska institutionen