Länkstig

Sammanfattning av forskning

Se engelsk version av sidan.

Forskningsverktyg och resurser

Vi har etablerat nya mus- och cellulära modellsystem för att kunna studera konsekvenser av specifika defekter i ribosomfunktioner inom hematopoetiska system och leukemi. Vi använder en rad cellulära och molekylära biologiska system, inklusive avancerad flödescytometri, qPCR, WB, RNAi och CRISPR/Cas9-baserade tillvägagångssätt.

Nuvarande gruppmedlemmar

Pekka Jaako, PhD, Forskargruppledare (Junior PI)
Anna Hogmalm, PhD
Daniel Sjövall, Doktorand

Utvalda publikationer

 1. The chemical landscape of the human ribosome at 1.67 Å resolution. (Preprint)
  Alexandre Faille, Kyle C Dent, Simone Pellegrino, Pekka Jaako, Alan J Warren.
   

 2. Defective ribosome assembly impairs leukemia stem cell function in a murine model of acute myeloid leukemia. (Preprint)
  Daniel Sjövall, Sudip Ghosh, Jenny Hansson, Carolina Guibentif, Pekka Jaako.
   

 3. eIF6 rebinding dynamically couples ribosome maturation and translation.
  Jaako P, Faille A, Tan S, Wong CC, Escudero-Urquijo N, Castro-Hartmann P, Wright P, Hilcenko C, Adams DJ, Warren AJ. Nat Commun. 2022 Mar 23;13(1):1562.
   
 4. EFL1 mutations impair eIF6 release to cause Shwachman-Diamond syndrome.
  Tan S, Kermasson L, Hoslin A, Jaako P, Faille A, Acevedo-Arozena A, Lengline E, Ranta D, Poirée M, Fenneteau O, Ducou le Pointe H, Fumagalli S, Beaupain B, Nitschké P, Bôle-Feysot C, de Villartay JP, Bellanné-Chantelot C, Donadieu J, Kannengiesser C, Warren AJ, Revy P. Blood. 2019;134:277-290.
   
 5. Induction of the 5S RNP-Mdm2-p53 ribosomal stress pathway delays the initiation but fails to eradicate established murine acute myeloid leukemia.
  Jaako P, Ugale A, Wahlestedt M, Velasco-Hernandez T, Cammenga J, Lindström MS, Bryder D. Leukemia. 2017;31:213-221.
   
 6. Disruption of the 5S RNP-Mdm2 interaction significantly improves the erythroid defect in a mouse model for Diamond-Blackfan anemia.
  Jaako P, Debnath S, Olsson K, Zhang Y, Flygare J, Lindström MS, Bryder D, Karlsson S. Leukemia. 2015;29:2221-2229.
   
 7. Gene therapy cures the anemia and lethal bone marrow failure in mouse model for RPS19-deficient Diamond-Blackfan anemia.
  Jaako P, Debnath S, Olsson K, Modlich U, Rothe M, Schambach A, Flygare J, Karlsson S. Haematologica. 2014;99:1792-1798.
   
 8. Dietary L-leucine improves the anemia in a mouse model for Diamond-Blackfan anemia.
  Jaako P, Debnath S, Olsson K, Bryder D, Flygare J, Karlsson S. Blood. 2012;120:2225-2228.
   
 9. Mice with ribosomal protein S19 deficiency develop bone marrow failure and symptoms like patients with Diamond-Blackfan anemia.
  Jaako P, Flygare J, Olsson K, Quere R, Ehinger M, Henson A, Ellis S, Schambach A, Baum C, Richter J, Larsson J, Bryder D, Karlsson S. Blood. 2011;118:6087-6096.

Fler publikationer från grupp Pekka Jaako på PubMed

Pekka Jaako
Foto: Carolina Guibentif

Kontaktinformation

Pekka Jaako

E-post: Pekka Jaako

Besöksdress:
Sahlgrenska Centrum
för Cancerforskning,
Medicinaregatan 1F
413 90 Göteborg