Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Organisatorisk kapabilitet för fördröjd pensionering - en interventionsstudie

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
3,33 miljoner SEK
Projekttid
2016 - 2020
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Finansiär
Forte

Kort beskrivning

Demografiska förändringar med ökad andel äldre har lett till behov av ett längre arbetsliv och fördröjd pensionering. Tre anledningar anges ofta för detta: att garantera ett hållbart pensionssystem, att garantera tillgången till arbetskraft och en effektiv användning av det humankapital som äldre arbetstagare innehar, samt att bidra till äldres välfärd. Dessa mål kräver förändrade praktiker hos arbetsgivare och på arbetsplatser, för att möta och delta i de förändringar som sker på policy och individnivå. Problemet är att det saknas systematisk kunskap om hur sådana förändringar genomförs inom organisationer. Syftet med denna studie är att adressera denna bristande kunskap genom att studera vilka organisatoriska förutsättningar och praktiker som befordrar och hindrar ett längre arbetsliv.