Bild
En polis står inför en mindre publik inomhus
Foto: Helena Holmberg
Länkstig

Ordning och Samordning: En utvärdering av 3§LOV ordningsvakter i Gamlestaden

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2019 - 2020
Projektägare
Förvaltningshögskolan

Kort beskrivning

Utvärderingen av 3 § LOV-insatsen i Gamlestaden, Göteborg, har tillkommit på initiativ av Fastighetsägare i Gamlestaden. Under 2015-16 ökade otryggheten och narkotikarelaterade aktiviteter i stadsdelen. Fastighetsägare i Gamlestaden initierade då en gemensam 3 § LOV-ansökan och finansiering för denna. Under 2018 söktes finansiering hos BRÅ för att utvärdera insatsen.

I utvärderingen  undersöktes resultatet av ordningsvaktsinsatsen genom intervjuer med finansiärerna, polisen, tre olika kommunala tjänstepersoners perspektiv samt en mindre gatuenkät med boende i området.

Alla aktörer är överens om att det har skett en förbättring jämfört med tidigare, detta resultat kan ha ett samband med

  • a) ordningsvakternas dialogsättande arbetssätt med tydlig gränssättning i nära samverkan med polisen, och
  • b) de trygghetsmöten som skapar en gemensam arena i stadsdelen.

Utvärderingen indikerar att grupper som har en underordnad position i stadsrummet har blivit tryggare (kvinnor, kvinnor i missbruk, personer med HBTQ-identitet och barn). Det finns dock tankar hos flera av de intervjuade aktörerna att den långsiktigt hållbara lösningen inte inkluderar ordningsvakterna.