Länkstig

Opti-Alert

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2011 - 2013
Projektägare
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)

Finansiär
EU-kommissionen

Kort beskrivning

Opti-Alert var ett internationellt forskningsprojekt om socialt och kulturellt anpassade larmsystem.

Opti-Alert var ett samarbete mellan universitet, företag och slutanvändare i sex europeiska länder: Österrike, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna och Sverige.

Projektet var tvärvetenskapligt och engagerade sociologer, medie- och journalistikforskare, IT-tekniker, meteorologer och experter på katastrofhantering.

Projektet syftade till att utarbeta effektivare strategier och metoder för larm och varningar till allmänheten genom personlig och kulturellt anpassad flerkanalig kommunikation vid olika typer av kriser.

Projektets övergripande frågeställning

 • Hur kan myndigheter i händelse av kris eller katastrof nå ut till olika sociokulturella grupper, samt försäkra sig dels om att de nås av varningarna dels att de förstår och följer de råd som ges?

Delfrågor

 • Vilka kanaler bör myndigheter använda för att nå olika delar av befolkningen?
 • Vilka effekter har varningsmeddelanden som distribueras via e-post eller SMS jämfört med larm som distribueras via massmedier?
 • Vilka metoder för larm och varningar är lämpligast och mest effektiva?

De viktigaste leveranserna i projektet

 1. en analys av sociala, kulturella och regionala faktorers effekt på allmänhetens riskperception och riskkommunikation,
 2. en analys av hur sociokulturella skillnader påverkar regionala varnings- och larmstrategier,
 3. en jämförande analys av effekterna av individualiserade larm och varningar (via SMS, e-post etc.) och larm/varningar genom massmedier,
 4. identifiering av bästa tillvägagångssätt för larm/varningar via massmedier, inklusive webb-baserade medier,
 5. fastställande av lämpliga algoritmer för simulering av hur varningsmeddelanden sprids inom en population (i allmänhet, men även inom kritiska infrastrukturer såsom tunnelbanestationer), med hänsyn till populationens val av kommunikationskanaler och kommunikationsmönster på individnivå.

JMG:s ansvarade för följande moment i Opti-Alert

 • en jämförande analys av hur svenska och italienska massmedier rapporterade om svininfluensan under 2009,
 • en analys av medievanor hos den svenska befolkningen i händelse av kris,
 • en rapport om massmediernas roll i fyra länders kriskommunikation
 • en rapport om redaktionella rutiner i svenska och franska medier när kriser inträffar,
 • en sammanställning om svenska myndigheters inställning till sociala medier i krissituationer.

Publikationer

Oden, Tomas et al. (2011): Report on strategic alert behaviour through the mass media. Opti-Alert, Project No. 261699, Deliverable D4.1.

Ghersetti, Marina & Panaget, Guy (2012): News reporting when crises or catastrophes occur. An overview of relevant editorial processes in French and Swedish mass media. Opti-Alert, Project No. 261699, Deliverable D4.3.

Ghersetti, Marina (2012): Report on Workshop on interim Work Package results. Opti-Alert, Project No. 261699, Deliverable D4.5.

Ghersetti, Marina et alt. (2012): Analysis of mass media content and its impact in the case of the swine flu pandemic in 2009. Opti-Alert, Project No. 261699, Deliverable D4.6.

Ghersetti, Marina & Odén, Tomas (2014): Communicating Crisis Through Mass Media, i Klafft, Michael (red): Current Issues in Crisis Communication and Alerting. Berlin: Fraunhofer Verlag.

Deltagande parter

 • Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung eV (Tyskland)
 • E * Message Wireless Information Services Deutschland GmbH (Tyskland)
 • UBIMET GmbH (Österrike)
 • Proteo SpA (Italien)
 • UNIQA Versicherungen AG (Österrike)
 • Göteborgs universitet (Sverige)
 • Süddeutsches Institut für Empirische Sozialforschung e.V. (Tyskland)
 • Regione Sicilia (Italien)
 • Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (Nederländerna)
 • Università degli Studi di Perugia (Italien)
 • Thales Services SAS (Fankrike)

OPTI-alert, Projekt nr: 261.699.

Logotype Opti-Alert