Bild
Foto: Jenny Stenberg
Länkstig

MICOLL – Migration och boende: Att möta flyktingars boendebehov genom kollaborativt bostadsbyggande

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
1,8 miljoner SEK
Projekttid
2021 - 2022
Projektägare
Gothenburg Research Institute (GRI)

Kort beskrivning

MICOLL är ett forskningsprojekt som handlar om hur man kan bygga bostäder tillsammans och är särskilt inriktat på migranter som har bott längre eller kortare tid i landet. I den svenska delen av projektet vill vi förstå hur det skulle vara möjligt att forma en plats för detta i Bergsjön, Göteborg.
Projektledare: Jaan-Henrik Kain, GRI, Göteborgs Universitet
Samarbetande länder: Sverige (projektledare), Storbritannien, Österrike.
Medsökande i Sverige: Jaan-Henrik Kain & Jenny Stenberg, GRI-GU; Marco Adelfio, Chalmers ACE; Jesper Bryngelsson, Henrik Nilsson, Kenneth Berglund, Hyresgästföreningen; Tinna Harling, Egnahemsfabriken; Britt-Marie Rastman, Tjörns kommun.
Lokala samverkanspartners i Sverige: Navet, Bobini, Familjebostäder, Framtiden Bygg, Bergsjön 2021, Chalmers studenter.
Fallstudieområde: Bergsjön, Göteborg.