Bild
Saccharomyces cerevisiae jäst.
Saccharomyces cerevisiae jäst.
Foto: Kateryna Kon, Shutterstock
Länkstig

Mekanismer som bidrar till proteinaggregering och metalltoxicitet

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för kemi och molekylärbiologi

Kort beskrivning

Projektets fokus är att klarlägga mekanismerna som leder till att celler ackumulerar icke-funktionella proteinaggregat under metallexponering och hur dessa proteinaggregat bidrar till metallernas toxicitet. Målet är att öka förståelsen för grundläggande biologiska mekanismer som ligger till grund för sjukdomsprocesser. Vi använder oss av jäst som modellsystem för att få insikt om hur liknande mekanismer fungerar hos mänskliga celler då många processer är jämförbara hos jäst och människa. Projektet kombinerar grundforskning inom molekylärbiologi, biokemi och funktionsgenomik, samt utnyttjar de fördelar jästsystemet erbjuder. Den kunskap vi får genom att klarlägga dessa mekanismer i jäst kan i sin tur användas för vidare grundforskning eller för terapeutiska ändamål som syftar till att förhindra bildning och ansamling av proteinaggregat.