Länkstig

Lokala data över Europa: en plattform med lokala indikatorer för korruptionsrisker och samhälleliga fenomen

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
8 095 000
Projekttid
2023 - 2026
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

Målet med datamängden Local Quality of Government (Lo-QoG) är att skapa en plattform med lokala indikatorer för korruptionsrisker och samhälleliga fenomen i Europa som ska spridas till allmänheten, fritt tillgängligt online. En rad samhällsfenomen studeras bäst på lokal nivå, där det finns variation som inte återspeglas i nationella medelvärden. Ändå är jämförelser mellan sådana enheter svåra på grund av bristande datainfrastruktur: siffror på lokal nivå harmoniseras inte på samma sätt som data på landsnivå. Detta begränsar forskare i att svara på relevanta forskningsfrågor. Lo-QoG kommer att åtgärda delar av detta problem. Den använder lokala administrativa enheter (sk. LAUs) i hela Europa, som generellt motsvarar kommunerna i ett land. Genom ett sådant nav kan forskare mycket bättre förstå en rad samhällsfenomen som bäst fångas lokalt. Uppgifterna kommer att vara statistik, som huvudsakligen samlas in från nationella myndigheter och harmoniseras av detta projekt. Lo-QoG kommer att vara avgörande för korruptionsforskare eftersom vi har tillgång till ett innovativt mått på korruptionsrisker på LAU-nivå - med fokus på missbruk av budgivning vid offentlig upphandling. Ambitionen med Lo-QoG är att bli den ledande plattformen för indikatorer som relaterar till kvaliteten på lokalt styre och dess samhällskorrelater, brett definierade. Infrastrukturen drivs av Quality of Government (QoG) institutet, med stor erfarenhet av att hantera globalt använda databaser.