Bild
Det brinner.
Foto: Matt Palmer
Länkstig

Kompensation för klimatförändringarnas skadliga effekter: normativa perspektiv

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
1 852 000
Projekttid
2023 - 2025
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

I takt med att de skadliga effekterna av klimatproblemet blir alltmer synliga ägnas klimatkompensation mer uppmärksamhet. Klimatkompensation handlar om att ersätta dem som drabbas av skador till följd av klimatförändringarna. Det finns stöd för sådan kompensation stater emellan i såväl moraliskt tänkande som internationell rätt. Samtidigt sätts de sedvanliga teorierna och begreppen om kompensation på många sätt ur spel när det handlar om klimatkompensation. Syftet med detta projekt är att utarbeta en normativ teori om klimatkompensation som kan ge vägledning kring de grundläggande frågor som internationell klimatkompensation väcker: vem har rätt till kompensation, vem ska stå för kompensationen och på vilket sätt ska den organiseras institutionellt på det internationella planet?