Bild
Länkstig

Kategorisering och gränskontroll: Statliga försök att definiera och välja ”rätt flykting” i Sverige och Kanada

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2017 - pågående
Projektägare
Förvaltningshögskolan

Finansiär
Förvaltningshögskolan

Kort beskrivning

Min avhandling handlar om hur stater definierar vad en flykting är på olika vis och varför det skiljer sig. Det är en kvalitativ historisk undersökning som jämför framväxten av kanadensisk och svensk flyktingpolitik sedan 1970-talets mitt till nutid. Jag studerar hur staterna utvecklat system för migrationskontroll som syftar till att standardisera mänskliga egenskaper och identiteter för att på så vis välja de migranter som upplevs förtjäna hjälp.

I kanadensisk flyktingpolitik definierades flyktingar länge som anpassningsbara individer, medan de i sin svenska motsvarighet definierades som sårbara individer.  Jag är speciellt intresserad av kategoriers roll i staters försök att kontrollera migration, t.ex. ensamkommande barn, kategoriernas ursprung och vad som händer när flyktingar undflyr dem på olika vis. Genom sådana kategorier avgörs vilka invandrare som får stanna och deras villkor. Jag använder mig av historieinstitutionell teori och teorier kring kategoriers vikt i politik.

Projektdeltagare

Andreas Lundstedt Doktorand

Vicki Johansson Handledare

Gregg Bucken-Knapp Biträdande handledare

Sara Kalm (Lund University)  Biträdande handledare