Länkstig

Hållbar utveckling i Afrikas fiskesektor. En jämförande studie av institutioners betydelse

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Det övergripande syftet med det här projektet var att undersöka sambandet mellan institutioners kvalitet och hållbar förvaltning av fiske och marina resurser.

Läs mer om detta projektet på vår internationella sida genom att klicka på international website längst upp i högra hörnet.