Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Global Heritage Studies

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Forskargruppen Global Heritage Studies relaterar kulturarv till samtida politiska, ekonomiska och social processer läggs fokus på användningen av kulturarv i identitetspolitiska sammanhang; i relation till rättighets- och ägandefrågor; eller i samband med konsumtion av det förgångna. Forskargruppen har som mål att utveckla och främja forskningssamverkan inom detta område för att bygga en stark och kreativ forskningsmiljö.

Om forskargruppen

Forskargruppen Global Heritage Studies relaterar kulturarv till samtida politiska, ekonomiska och social processer läggs fokus på användningen av kulturarv i identitetspolitiska sammanhang; i relation till rättighets- och ägandefrågor; eller i samband med konsumtion av det förgångna.

Gruppens forskningsprojekt fokuserar på frågor som:

  • Hur förstås och praktiseras begreppet kulturarv inom olika samhälleliga och kulturella kontexter?
  • Vilka definitioner finns, och var har de sin ideologiska och institutionella bakgrund?
  • Hur används minnesprocesser, traditioner och kulturarv i förliknings- och försoningsprocesser?

Forskargruppen har som mål att utveckla och främja forskningssamverkan inom detta område för att bygga en stark och kreativ forskningsmiljö. Detta görs genom seminarieverksamhet där vi gemensamt läser nyckeltexter eller texter knutna till deltagarnas pågående projekt och ansökningar samt bjuder in gästföreläsare.

Projekt