Länkstig

Funktionsinriktad fysioterapi vid generaliserad smärta, fibromyalgi eller reumatisk sjukdom

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering

Kort beskrivning

Forskningen inriktas främst på att utveckla nya kunskaper för att kunna designa personcentrerade fysioterapeutiska behandlingsprogram för personer med långvarig generaliserad smärta, fibromyalgi eller reumatisk sjukdom. Behandlingarna innehåller fysisk aktivitet eller fysisk träning, planerade tillsammans med deltagarna utifrån deras resurser och begränsningar. Våra randomiserade kontrollerade studier sker i samarbete med sjukvården, och har visat på förbättringar av fysisk funktion, allmän hälsa, smärta, trötthet och livskvalitet. I kvalitativa intervjustudier har vi funnit att deltagande i de evaluerade träningsprogrammen även bidragit till ett mer konstruktivt sätt att förhålla sig till smärta och begränsningar.

Forskningsprojekt

Interventioner för att förbättra fysisk funktion, symtom och allmän hälsa

Effekter av fysisk aktivitet/träning har studerats i flera randomiserade kontrollerade behandlingsstudier. Person-centrering i interventionerna innebär att behandlingarna planeras tillsammans med enskilda deltagare utifrån deras resurser, kapaciteter och begränsningar. Studierna har visat att fysisk träning med person-centrerat förhållningssätt medför goda hälsoeffekter för personer med generaliserad smärta, fibromyalgi eller reumatoid artrit i form av förbättrad allmän hälsa, välbefinnande, fysisk kapacitet samt minskning av symtomens svårighetsgrad (smärta, trötthet). Flera av de utvärderade behandlingarna (bassängträning, stavgång, konditions- och styrketräning) rekommenderas och används idag som etablerade evidensbaserade behandlingar inom fysioterapi. Behandlingsstudierna genomförs i samarbete med primärvården eller Sahlgrenska universitetssjukhuset. Flera studier utförs för att studera biologiska faktorers relation till symtom och funktion, i samarbete med multiprofessionella team.

Publikationer och avhandlingar: 

eHälsa

En nyligen påbörjad studie syftar till att utveckla en ny behandlingsmodell där personcentrerad guidning och eHälsa används för att stödja hållbar fysisk aktivitet och förmåga att hantera smärta och andra symtom hos personer med utbredd smärta. Mer information: 
Personcentrerad intervention med eHälsa för att stödja fysisk aktivitet och hantering av symtom för hållbara hälsoeffekter hos personer med långvarig generaliserad smärta.

Deltagare