Länkstig

Flyktingbilden i medier och opinion, 2015-2016

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Finansiär
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Kort beskrivning

En analys av mediebilden och den allmänna opinionen i Sverige under en period då flyktingfrågan dominerade både i medierna och i politiken

Hösten 2015 blev flyktingfrågan en akut angelägenhet för praktiskt taget hela Europa. Frågan hade egentligen varit aktuell länge, men genom det allt intensivare kriget i Syrien och Irak i kombination med flyktingströmmar från länder som Afghanistan, Eritrea och Somalia fick den allt större proportioner.

Krigen och andra svårigheter har lett till att miljontals flyktingar sökt sig till flyktingläger i länder som Libanon, Jordanien och Turkiet. Stora grupper har också försökt komma vidare till Europa, antingen landvägen över Balkan eller med båt över Medelhavet till Grekland och Italien. Enligt Internationella Migrationsorganisationen (IOM) hade 600 000 människor försökt ta sig över Medelhavet för att nå Europa bara under de nio första månaderna 2015. Över 3 000 människor befaras ha drunknat (www.ion.int).

I början av september 2015 fick bilden av den 4-årige Alan Kurdi, vars döda kropp hade spolats upp på stranden i turkiska Bodrum, mycket stor mediespridning i Sverige och i andra länder. Bilden och berättelsen gav näring åt nya sätt att diskutera flyktingfrågan. Andra händelser innefattar grupper av flyktingar som försökt nå österrikiska gränsen genom att vandra på motorväg i Ungern, om taggtrådsstängsel längs ungerska gränsen mot Kroatien samt uttalanden av förbundskansler Angela Merkel om stora tyska flyktingåtaganden.

I Sverige har diskussionen också handlat om en kraftig ökning av antalet ensamkommande flyktingbarn, om frivilliga hjälpinsatser, om bränder i flera lokaler som varit tänkta som tillfälliga flyktingboenden och om Migrationsverkets svårigheter att hitta boende åt flyktingar, vilket till sist resulterat i uppsättandet av tältläger på Revinge hed. I mitten av oktober 2015 blev diskussionen också allt mer intensiv om en ökad påfrestning på statsbudgeten.

Syfte

Projektet syftar till att genomföra en analys av mediebilden och den allmänna opinionen i Sverige under en period då frågorna dominerade både i medierna och i politiken. Mediebilden undersöks med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys av några dominerande nyhetsmedier hösten 2015 och våren 2016, opinionen undersöks med hjälp av frågor till en webbpanel vid samma tidpunkter.

Forskare i projektet

Docent Tomas Odén (projektledare)

Professor Marina Ghersetti