Bild
grön frodig natur
Foto: Daniel Halseth
Länkstig

Etableringen av skyddade reservat i afrikanska länder och effekter på lokal korruption

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

Projektet undersöker i vilken utsträckning etablering av skyddade områden i afrikanska länder har effekter på lokal korruption.