Länkstig

ENLTA - European Network for Language Testing and Assessment

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2003 - 2005
Projektägare
The Department of Education and Special Education, University of Gothenburg

Finansiär
Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)

Kort beskrivning

GU/IPD, Enheten för språk och litteratur var under åren 2003–2005 svensk partner i ett europeiskt nätverksprojekt för bedömning av språkfärdighet, ENLTA. Tretton europeiska länder medverkade i nätverket, vars främsta syfte var att bidra till etableringen av EALTA – The European Association for Language Testing and Assessment. Inom ramen för nätverket med verkade SoL-enheten bland annat i arbete med att utveckla en Code of Practice för språkbedömning, samt ansvarade för en studie av europeiska elevers och lärares uppfattningar om bedömning och prov i främmande språk.

Syfte

Nätverkets främsta syfte är att medverka till etableringen av en öppen organisation för personer och institutioner engagerade i frågor kring bedömning av språkfärdighet. Denna organisation - European Association for Language Testing and Assessment, EALTA - syftar till att "promote the sharing of professional expertise in LTA, increase public awareness and understanding of LTA, promote the recognition of LTA as a professional discipline, and bring about appropriate training opportunities". Individuellt medlemskap i EALTA är gratis (se hemsidan) och ger bl.a. tillträde till ett diskussionsforum kring bedömningsfrågor. Två konferenser har hittills avhållits: i Slovenien i maj 2004 och i Norge i juni 2005. Dessa konferenser, inkl. material från de olika presentationerna, finns dokumenterade på organisationens hemsida. Nästa års konferens infaller den 19-21 maj i Krakow, Polen.

Exempel på ytterligare aktiviteter inom nätverket ENLTA är kartläggningsstudier av praxis kring bedömning av språkkunskaper, kompetensfrågor och behov inom bedömningsområdet, utprövning av träningsmaterial samt utveckling av en Code of Practice för språkfärdighetsbedömning.

Rapporter

Rapporter från de olika delprojekten finns på EALTAs hemsida. Ett exempel är en rapport från en studie av elevers och lärare uppfattningar om språkbedömning som letts från vår enhet och som publicerades i december 2005: Erickson, G. & Gustafsson, J-E. (2005). Some European Students' and Teachers' Views on Language Testing and Assessment. A report on a questionnaire survey. European Association of Language Testing and Assessment

Partners

Belgien, Bulgarien, Estland, Finland, Nederländerna, Norge, Polen, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Ungern

Koordinator

Lancaster University (Professor J. Charles Alderson), Storbritannien

Projektgrupp SoL

Gudrun Erickson, projektledare

Ja
n-Eric Gustafsson

Cecilia Nihlén

 

Referenser

Erickson, G. (2006). What is a good language test? - On student contribution to the development of valid assessment: a European example. Keynote speech vid The Third Annual Conference of EALTA, Krakow, Polen. (EALTA = European Association for Language Testing and Assessment)

Erickson, G. & Gustafsson, J-E. (2005). Some European Students' and Teachers' Views on Language Testing and Assessment. A report on a questionnaire survey. European Association of Language Testing and Assessment.

Hasselgreen, A. et al. (2004). European Survey of Language Testing and Assessment Needs. Report: part one - general findings. European Association of Language Testing and Assessment.

Huhta, A. et al. (2005). European Survey of Language Testing and Assessment Needs. Report: part two - regional findings. European Association of Language Testing and Assessment.