Länkstig

Engaging audiences with constructive journalism

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
5,8 miljoner SEK
Projekttid
2023 - 2026
Projektägare
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet

Kort beskrivning

Syftet med detta projekt är att undersöka hur nyhetspubliken faktiskt reagerar på konstruktiv journalistik.

Konstruktiv journalistik är ett sätt att förändra nyhetsberättandet för att göra nyhetsjournalistiken mer relevant och engagerande för publiken. Det centrala i denna form av nyhetsberättande är prioriteringen av lösningsfokuserade nyheter. Istället för att enbart rapportera negativa och konfliktfyllda nyheter om samhällsproblem bör journalistiken fokusera mer på att berätta om lösningar på problemen. Huvudargumentet för en mer lösningsfokuserad journalistik grundas i psykologisk forskning som visar att problemfokuserade nyheter kan göra publiken orolig, nedstämd och likgiltig. Lösningsfokuserade nyhetsartiklar kan, å andra sidan, ingjuta hopp och göra människor mer kunniga och motiverade att engagera sig i samhällsfrågor på en personlig och kollektiv nivå.

Trots att nyhetsmedierna i många länder blivit allt mer intresserade av att förändra journalistiken i en mer konstruktiv riktning så vet vi väldigt lite om i vilken utsträckning och på vilket sätt konstruktiv journalistik faktiskt bidrar till att engagera nyhetspubliken.

Syftet med detta projekt är att undersöka hur nyhetspubliken faktiskt reagerar på konstruktiv journalistik: hur publiken reagerar (tänker, känner och agerar) på journalistiskt berättande som är lösningsfokuserat, jämfört med ett traditionellt problemfokuserat nyhetsberättande. Projektet är ett multidisciplinärt samarbete mellan medieforskare vid Göteborgs universitet och forskare i neurovetenskap vid Karolinska Institutet och använder en metoddesign som integrerar innehållsanalyser, receptionsanalyser med fokusgrupper, surveybaserade experiment och laboratorieexperiment.

Läs mer om projektet på den internationella webbplatsen.