Länkstig

Energifrågan i medierna

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)

Kort beskrivning

Pilotprojektet Energifrågan i medierna handlar om vilken bild de svenska nyhetsmediernas ger av energifrågor.

Huvudsyftet är att identifiera de viktigaste aktörerna och de bärande argumenten i den svenska mediedebatten, samt att undersöka hur journalistiken om energifrågor förändras över tid.

Den centrala delen i projektet utgörs av en systematisk genomgång och analys av de senaste årens rapportering om olika alternativ för svensk energiförsörjning. Pilotstudien omfattar ett antal viktiga svenska mediers rapportering om energifrågor, med start vid debatten inför det svenska riksdagsvalet hösten 2010 och slutpunkt sista december 2012. Pilotprojektet kan eventuellt följas upp i ett mera långsiktigt projekt som skall studera förändringarna i mediebevakningen av energifrågor över tid samt analysera hur mediebilden förhåller sig till den svenska allmänhetens uppfattningar i energifrågor.

Upplägget möjliggör också jämförelser med motsvarande energidebatt i tyska medier, som undersöks i ett pågående forskningsprojekt vid Universitetet i Nürnberg – Erlangen.