Länkstig

Ebolautbrottet 2014

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Finansiär
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Kort beskrivning

En studie av ebolautbrottet 2014 i svenska nyhetsmedier och sociala medier.

Ebola-epidemin, som tog sin början i Västafrika i slutet av 2013 och åtta månader senare hade nått tre kontinenter, var det allvarligaste utbrottet sedan viruset upptäcktes 1976. Från det första rapporterade dödsfallet i Guinea i december 2013 till januari 2015, då smittspridningen tydligt klingat av, hade omkring 22 000 misstänkta fall av smitta och över 8 900 dödsfall rapporterats.

I juni 2014 spreds ebola till USA och Europa, främst genom smittade hjälparbetare. Den 3 januari 2015 uppvisade en svensk sjuksköterska som kommit hem från Sierra Leone symptom för ebola men prov visade at hon inte bar på sjukdomen. Den 15 januari skickade en svensk hjälparbetare hem, också från Sierra Leone, efter det att dennes kollega, som var hemmahörande på platsen, dött i ebola. Svensken uppvisade dock inga symptom. Den 22 januari 2015 flögs ytterligare en svensk misstänkt ebolasmittad hjälparbetare från Röda Korset hem från Sierra Leone. Inte heller denna person visade sig vara smittad.

Medier av olika slag hade en central betydelse för hur människor uppfattade ebolasmittan, dess spridning, risk och dödlighet, och för deras attityder till och agerande i förhållande till smittorisken. Epidemin fick stor uppmärksamhet i svenska nyhetsmedier. Som mest intensiv var bevakningen under sensommaren och hösten 2014, då smittan hade nått USA och flera europeiska länder. Men också i sociala medier utbyttes information, erfarenheter, rykten och farhågor kring smittspridningen, myndigheternas hantering och vårdinrättningarnas kapacitet.

Den pågående ebola-studien omfattar en empirisk undersökning av hur smittan rapporterades i ledande svenska nyhetsmedier och diskuterades i sociala medier. Tidsperioden för den empiriska undersökningen är 1 augusti till 31 januari 2015, totalt sex månader. Projektet omfattar tre separata delstudier:

A. En sammanställning av ebolasmittans spridning 2014

Delstudie A omfattar en av medierna oberoende rekonstruktion av smittutbrottet och dess spridning på den afrikanska kontinenten, och därifrån till länder i övriga världen.

B. Kvantitativ innehållsanalys av medierapporteringen om ebolamsittan

Delstudie B är en kvantitativ innehållsanalys av de ledande svenska nyhetsmedierna, dvs morgontidningen Dagens Nyheter, kvällstidningen Aftonbladet, tv-nyheterna Rapport 19:30 i Sveriges Television och radionyheterna Dagens Eko kl 16.45 i Sveriges Radio. Tidningsartiklarna hämtas från de två tidningarnas webb-editioner (dn.se, aftonbladet.se).

C. Opinionen kring ebolasmittan

Delstudie C analyserar hur svensk allmänhet diskuterade och värderade riskerna kring ebolasmittan i sociala medier.