Länkstig

Deltagande i renovering: Mot ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart miljonprogram?

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
6 636 201
Projekttid
2018 - 2022
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Detta projekt analyserar hyresgästers deltagande i renoveringar av hyreshus byggda under perioden 1960-1975. Tidigare forskning indikerar att hyresgästinflytande har en positiv effekt främst på social hållbarhet (genom att påverka hyresnivån) och även i viss utsträckning ekologisk hållbarhet, men hittills har ingen systematisk forskning på området genomförts. Mer specifikt är projektets syfte att undersöka om, i vilken utsträckning, och
hur hyresgästers inflytande påverkar hur renoveringar uppfyller hållbarhetsmål 11 på Agenda 2030. Projektet kommer att genomföra elva fallstudier av hyresgästinflytande och självorganisering i anslutning till renoveringar i Stockholm, Göteborg och Uppsala.

Forskare

Håkan Thörn, professor, projektledare
Elena Bogdanova
Linda Soneryd
Miguel Martínez, Uppsala universitet
Dominika Polanska, Uppsala universitet