Bild
dansfluga
Hos dansflugan Rhamphomyia longipes har honorna fjäderlika fjäll på bakbenen som fungerar som ornament för att attrahera hanar. Ornamentet saknas helt hos hanarna.
Foto: Axel Wiberg
Länkstig

Causes and consequences of variable selection for biodiversity

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Den enorma biologiska mångfalden på vår planet uppstår eftersom olika former gynnas olika mycket i en viss miljö och sammanhang. I vår forskning tittar vi på orsak och konsekvens av variabel selektion i populationer. Arbetet omfattar både grundforskning, där vi studerar grupper med anmärkningsvärt olika och ofta förbryllande anpassningar, och tillämpningar av evolution för att utveckla en mer hållbar bekämpning av jordbruksskadedjur.

Medlemmar

För att läsa mer om vilka vi är, se gruppens externa hemsida.