Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Bostadsfrågan, social mobilisering och styrningen av staden i Öst- och Centraleuropa

Bostadsfrågan utgör en kritisk utmaning för städer i världen och påverkar livskvaliteten för många människor. Hur lokala myndigheter hanterar denna utmaning är avgörande för den sociala hållbarheten i urbaniseringen. Bostadssituationen återspeglar också de rådande maktförhållandena och resursallokeringen i städerna. Projektet fokuserar en understuderad region, nämligen Öst- och Centraleuropa genom en komparativ studie av tre huvudstäder: Budapest, Bukarest och Vilnius.