Länkstig

Beslutsprocessen i rättspsykiatriska bedömningar: teori och praktik

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - pågående
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Såväl statliga utredningar som tidigare forskning har visat på ett behov av att säkerställa kvaliteten i expertbedömningar inom det rättspsykiatriska fältet. Det här projektet syftar till att utforska och beskriva beslutsprocessen i svenska rättspsykiatriska undersökningar. Denna kunskap om vanliga och särskilt svåra fall kommer sedan att användas för att formulera och testa hypoteser om vad som kan påverka processen och möjligen även utfallet. Slutligen syftar projektet till att utforma och utprova ett stöd för beslutsprocessen, med målet att bidra till ökad kvalitet i de rättspsykiatriska undersökningar som görs i praktiken.