Länkstig

Beroendepsykologi (APEC)

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Beroende av alkohol och andra droger ses i dag som ett av våra största folkhälsoproblem. Konsekvenserna av ett beroende är flera då det påverkar personen själv som har ett beroende, men vanligtvis också närstående, arbetslivet och andra i samhället.

Forskargruppen i beroendepsykologi, Addiction Psychology: Experimental and Clinical research (APEC), är särskilt intresserade av olika psykologiska processer, som exempelvis tankar, känslor och beteende, i relation till användning av alkohol och andra droger.