Länkstig

Att skapa legitimitet i migrations- och asylprocesser: Ett genusperspektiv

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
2 828 000
Projekttid
2020 - 2022
Projektägare
Department of Political Science

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Det politiska klimatet i Europa har de senaste åren starkt präglats av den flyktingvåg som bland annat kriget i Syrien medfört. Under enbart 2015 sökte 1.3 miljoner människor asyl i Europa. I Sverige har detta faktum varit särskilt tydligt då landet har tagit emot flest asylsökande per capita i Europa. Stora omvälvande händelser som denna ställer höga krav på länders system för flyktingmottagning. Forskning visar att något som är helt avgörande för att system som dessa ska klara av påfrestningar och oväntade händelser är att systemen har hög legitimitet hos befolkningen. I detta projekt använder vi oss av experimentella metoder för att undersöka olika aspekter av legitimitet. Mot bakgrund av senare års feminisering av migrationsströmmar har vi ett genusperspektiv på frågorna. Analyserna genomförs i Sverige.