Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Skylt med ordet vallokal utanför en vallokal under riksdagsvalet 2014
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Demokrati, representation, val & ideologi

Demokrati
Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1222, 073–352 3612, e-post: peter.esaiasson@pol.gu.se

Demokrati, politisk opinion, val
Mikael Gilljam, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1221, 073–422 0575, e-post: mikael.gilljam@pol.gu.se

Karriärambitioner hos svenska riksdagsledamöter
Patrik Öhberg, filosofie doktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1537, 076–048 4585, e-post: patrik.ohberg@pol.gu.se, Twitter: @polgu

Koalitioner och vågmästare på kommunal nivå
David Karlsson, docent i offentlig förvaltning, telefon: 031–786 1741, e-post: david.karlsson@spa.gu.se, Twitter: @jdavidkarlsson

Kvinnors och mäns villkor i politik och förvaltning
Birgitta Niklasson, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 5844, e-post: birgitta.niklasson@pol.gu.se

Kön och politik
Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, 070–230 4603, e-post: ulf.bjereld@pol.gu.se, Twitter: @UlfBjereld

Lobbyism
Frida Boräng, filosofie doktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 2694, e-post: frida.borang@pol.gu.se

Politisk representation, särskilt på regional och kommunal nivå
David Karlsson, docent i offentlig förvaltning, telefon: 031–786 1741, e-post: david.karlsson@spa.gu.se, Twitter: @jdavidkarlsson

Representativ demokrati, kvinnors politiska inflytande och jämställdhet
Lena Wängnerud, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1868, e-post: lena.wangnerud@pol.gu.se

Skillnader mellan kvinnors och mäns politiska fokus
Helena Stensöta Olofsdotter, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 1317, e-post: helena.stensota@pol.gu.se

Utlandsröster
Maria Solevid, filosofie doktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1844, e-post: maria.solevid@pol.gu.se, Twitter: @MariaSolevid

Vallöften, håller partierna det de lovar?
Elin Naurin, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 1243, e-post: elin.naurin@pol.gu.se

Vågmästarroll
Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1222, 073–352 3612, e-post: peter.esaiasson@pol.gu.se

Europa & EU

Dansk politik
Orla Vigsø, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, telefon: 031–786 4998, e-post: orla.vigso@jmg.gu.se

EU som global aktör i världspolitiken
Lisbeth Aggestam, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 6696, e-post: lisbeth.aggestam@pol.gu.se, Twitter: @LisbethAggestam

EU som internationell säkerhetsaktör
Adrian Hyde-Price, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6145, e-post: adrian.hyde-price@gu.se

EU:s demokratifrämjande i Medelhavsområdet
Ann-Kristin Jonasson, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6694, e-post: ann-kristin.jonasson@gu.se

Tysk politik
Adrian Hyde-Price, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6145, e-post: adrian.hyde-price@gu.se

Val till Europaparlamentet
Linda Berg, universitetslektor i statsvetenskap och föreståndare för Centrum för Europaforskning, telefon: 031–786 4062, e-post: linda.berg@pol.gu.se, Twitter: @lindaberg73

Kommunal & regional politik

Allmänt och specifikt Västsverige
Folke Johansson, professor emeritus i statsvetenskap, telefon: 031–786 1237, 070–584 3012, e-post: folke.johansson@pol.gu.se

Kommunal politik och demokrati, politiker och politisk representation
David Karlsson, docent i offentlig förvaltning, telefon: 031–786 1741, e-post: david.karlsson@spa.gu.se, Twitter: @jdavidkarlsson

Lokala småpartier
Folke Johansson, professor emeritus i statsvetenskap, telefon: 031–786 1237, 070–584 3012, e-post: folke.johansson@pol.gu.se

Västra Götalandsregionen
Lennart Nilsson, seniorforskare i statsvetenskap, telefon: 031–786 1595, e-post: lennart.nilsson@gu.se

Opinionsbildning, väljarbeteende & valdeltagande

Allmänhetens förtroende för politiken
Ylva Norén Bretzer, filosofie doktor i offentlig förvaltning, telefon: 031–786 5195, e-post: ylva.noren-bretzer@spa.gu.se

Förklaringar till och konsekvenser av samhällsoro
Maria Solevid, filosofie doktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1844, e-post: maria.solevid@pol.gu.se, Twitter: @MariaSolevid

Förtidsröstning
Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4666, 070–889 9943, e-post: henrik.oscarsson@gu.se, Twitter: @HenrikOscarsson

Journalistik, medier och opinionsbildning

Könsskillnader i väljarstöd för invandringskritiska partier

Andrej Kokkonen, filosofie doktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 5938, e-post: andrej.kokkonen@pol.gu.se

Opinionsbildning och väljarbeteende

  • Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4666, 070–889 9943, e-post: henrik.oscarsson@gu.se, Twitter: @HenrikOscarsson
  • Sören Holmberg, seniorprofessor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se

Partiidentifikation och partival
Maria Oskarson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4687, e-post: maria.oskarson@pol.gu.se

Politiska opinioner, demokrati, val
Mikael Gilljam, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1221, 073–422 0575, e-post: mikael.gilljam@pol.gu.se

Politiska skiljelinjer – klass, kön, etnicitet
Maria Oskarson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4687, e-post: maria.oskarson@pol.gu.se

Politiskt deltagande, både valdeltagande och deltagande utöver val
Maria Solevid, filosofie doktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1844, e-post: maria.solevid@pol.gu.se, Twitter: @MariaSolevid

Unga väljare och kopplingen utbildning och politiskt engagemang
Mikael Persson, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 4146, e-post: mikael.persson@pol.gu.se

Valdeltagande – vem röstar och vem röstar inte?
Maria Solevid, filosofie doktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1844, e-post: maria.solevid@pol.gu.se, Twitter: @MariaSolevid

Väljarbeteende
Johan Martinsson, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 5148, 070–466 0435, e-post: johan.martinsson@pol.gu.se, Twitter: @polsciJohMar

Politisk kommunikation & retorik

Användandet av marketingstrategier och redskap inom politiken
Orla Vigsø, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, telefon: 031–786 4998, e-post: orla.vigso@jmg.gu.se

Hur politisk retorik påverkar väljarbeteende och förtroende
Elina Lindgren, filosofie doktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6356, e-post: elina.lindgren@pol.gu.se

Politisk kommunikation (partier) och sociala medier
Marie Grusell, filosofie doktor i media och kommunikation, telefon 031–786 4985, 070–672 1996, e-post: marie.grusell@jmg.gu.se

Politisk kommunikation, språk/retorik, propaganda, valaffischer
Nicklas Håkansson, docent i medie- och kommunikationsvetenskap: 031–786 4944, e-post: nicklas.hakansson@jmg.gu.se

Politisk reklam, kriskommunikation, valaffischer
Bengt Johansson, professor i journalistik och masskommunikation, telefon: 031–786 4984, 070–221 2402, e-post: bengt.johansson@jmg.gu.se

Utomparlamentariska gruppers kommunikation i det offentliga rummet
Orla Vigsø, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, telefon: 031–786 4998, e-post: orla.vigso@jmg.gu.se

Valkommunikation i text och bild, valaffischer
Orla Vigsø, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, telefon: 031–786 4998, e-post: orla.vigso@jmg.gu.se

Politiska sakområden

Hållbarhet

Attityder till miljöfrågor och miljöpolitik
Johan Martinsson, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 5148, 070–466 0435, e-post: johan.martinsson@pol.gu.se, Twitter: @polsciJohMar

Demokrati och hållbar utveckling, klimatpolitik
Sverker Jagers, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1230, 073–259 4369 e-post: sverker.jagers@pol.gu.se

Hållbara städer, kommuner och lokalsamhällen
Ylva Norén Bretzer, filosofie doktor i offentlig förvaltning, telefon: 031–786 5195, e-post: ylva.noren-bretzer@spa.gu.se

Klimatetik, resurser och hållbarhet över tid och generationer
Göran Duus-Otterström, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 4686, e-post: goran.duus-otterström@pol.gu.se

Miljöpolitik och attityder till miljöpolitiska styrmedel
Niklas Harring, filosofie doktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1223, e-post: niklas.harring@pol.gu.se

Svensk miljöpolitik, igår, idag, i morgon
Lennart J Lundqvist, professor emeritus, telefon: 031–786 1229, e-post: lennart.j.lundqvist@pol.gu.se, Twitter: @lennart_j

Utformning av ekonomiska styrmedel för att hantera miljöproblem
Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, telefon: 031–786 1377, e-post: thomas.sterner@economics.gu.se

Migration och integration

Ekonomiska effekter av och attityder till invandring
Joakim Ruist, filosofie doktor i nationalekonomi, telefon: 031–786 2915, 070–396 7731, e-post: joakim.ruist@economics.gu.se

Svensk invandringspolitik
Carl Dahlström, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 5995, 070–928 1046, e-post: carl.dahlstrom@pol.gu.se

Utveckling av migrationpolicys
Andrea Spehar, docent i statsvetenskap och föreståndare för Centrum för global migration, telefon: 031–786 1192, e-post: andrea.spehar@pol.gu.se

Utrikesföddas politiska integration
Maria Tyrberg, doktorand i statsvetenskap, telefon: 031–786 4076, e-post: maria.tyrberg@gu.se

Politisk styrning av skolan

Maria Jarl, filosofie doktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 2119, e-post: maria.jarl@gu.se, Twitter: @MariaJarl

Utrikes- och säkerhetspolitik

Välfärd och valfrihet

Anna Bendz, filosofie doktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 5697, 073–356 5555, e-post: anna.bendz@pol.gu.se

Sociala medier

Digital mediemoral
Bengt Johansson, professor i journalistik och masskommunikation, telefon: 031–786 4984, 070–221 2402, e-post: bengt.johansson@jmg.gu.se

Digitaliseringens betydelse för demokratin
Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, telefon: 070–230 4603, e-post: ulf.bjereld@pol.gu.se, Twitter: @UlfBjereld

Deltagande i digitala medier
Annika Bergström, docent vid JMG, telefon: 031–786 5178, 070–923 3761, e-post: annika.bergstrom@jmg.gu.se

Politisk kommunikation (partier) och sociala medier
Marie Grusell, filosofie doktor i media och kommunikation, telefon 031–786 4985, 070–672 1996, e-post: marie.grusell@jmg.gu.se

Svenska partier & partipolitik

Allmänt

  • Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, telefon: 070–230 4603, e-post: ulf.bjereld@pol.gu.se, Twitter: @UlfBjereld
  • Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, telefon: 070–993 1976, e-post: jonas.hinnfors@pol.gu.se, Twitter: @JonasHinnfors

Invandringskritiska partier

Socialdemokraterna
Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, telefon: 070–993 1976, e-post: jonas.hinnfors@pol.gu.se, Twitter: @JonasHinnfors

Övriga världen

Demokratiska processer i Turkiet och Jordanien
Ann-Kristin Jonasson, filosofie doktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6694, e-post: ann-kristin.jonasson@gu.se

Genus i internationell politik
Ann Towns, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1153, e-post: ann.towns@gu.se

Konflikt- och demokratiseringsfrågor i Mellanöstern och Afrika
Isabell Schierenbeck, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 5947, e-post: isabell.schierenbeck@globalstudies.gu.se, Twitter: @ischierenbeck 

Bloggar

Mer om forskning inom ämnena val, politik & opinon

Observera att vi inte kan garantera att alla forskare går att nå hela tiden. Om ni inte får svar på telefon, mejla istället. På vissa forskare finns det bilder i Göteborgs universitets bilddatabas, dessa är fria att använda i publicistiska sammanhang. Vänligen ange fotografens namn.