Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bild på bok
Foto: Luis Quinter
Länkstig

Öppet seminarium: HR-transformation på svenska – om organisering av HR-arbete

Samhälle & ekonomi

Några år in på 2000-talet började många svenska organisationer förändra sin HR-funktion utifrån konceptet HR Transformation. Standardisering och ”shared service” skulle göra personalarbetet mer effektivt och strategiskt. Boken HR-transformation på svenska har nyligen kommit ut i en reviderad upplaga, med nya avsnitt om de förändringar som skett på senare år. CGHRM bjuder in författarna för att diskutera konceptets ställning idag, vad som förändrats och hur de ser på framtida organisering av HR-arbete.

Seminarium,
Webinar
Datum
24 feb 2021
Tid
14:30 - 16:00
Plats
Zoom (online seminarium)
Sista anmälningsdag
23 februari 2021

Anmälan är stängd.

 

Det är nu över 20 år sedan många svenska företag och organisationer började förändra sin HR-funktion utifrån konceptet HR Transformation. Konceptets popularitet har sedan dess varit väldigt hög både i Sverige och internationellt och än idag finns det exempel på organisationer där man nyligen startat ett förändringsarbete som går ut på att genom standardisering, shared service-organisering och business partners göra HR-/personalarbetet mer effektivt och strategiskt. Under perioden 2008–2019 har vi följt sju svenska organisationers införande av konceptet och undersökt hur det påverkat HR-funktionen och linjechefers arbete med personalfrågor. I den andra upplagan har boken särskilt kompletterats med en sammanfattande decennielång analys av förändringskonceptet samt en utblick kring framtidens HR.

Under bokseminariet kommer författarna kort presentera en översikt av bokens innehåll, men särskilt fokusera på vilka forskningsbaserade lärdomar som kan dras kring införandet av konceptet HR Transformation i de studerade organisationerna samt för HR-professionen i Sverige i stort. Bokseminariet kommer också adressera frågan om vad som kommer sen, dvs olika idéer om hur framtidens HR kommer att se ut.

Du kan läsa mer om boken via denna länk. 

Medverkande 

Anders Boglind - Sociolog, forskare och fd. lärare vid Sociologiska institutionen och Handelshögskolan i Göteborg.

Freddy Hällstén - Universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan i Göteborg.

Per Thilander – Universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan i Göteborg.