Hoppa till huvudinnehåll
Bild
personer i grupp
Länkstig

Öppet bokseminarium: Chefskap, ledarskap och medarbetarskap

Samhälle & ekonomi

CGHRM bjuder in författarna Stefan Tengblad och Ulla Eriksson-Zetterquist till diskussion om en nyutgiven bok som diskuterar begreppen Chefskap, ledarskap och medarbetarskap. Under seminariet kommer författarna att diskuteras dessa tre begrepp i relation till många andra viktiga begrepp i dagens arbetsliv såsom digitalisering, mångfald, flexibilisering, samverkan, makt, ansvar, förändring och hållbarhet.

Seminarium,
Webinar
Datum
21 apr 2021
Tid
14:30 - 16:00
Plats
Zoom (online seminarium)

Att skriva en bok som för samman de tre begreppen chefskap, ledarskap och medarbetarskap har varit en grundläggande idé i ett bokprojekt som Stefan Tengblad medverkat tillsammans med kollegorna Thomas Andersson från Högskolan i Skövde, Lucia Crevani från Mälardalens Högskola och Ulla Eriksson-Zetterquist från Göteborgs universitet.

I ledarskapslitteraturen förväntas chefer mer eller mindre uteslutande vara ledare som påverkar sina medarbetare i en viss riktning. Att chefer med ledaransvar också behöver arbeta med exempelvis verksamhetsplaner, budgetering, attestering av fakturor, lönesättning, kvalitetsavvikelser, arbetsmiljöfrågor, rehabilitering, mm diskuteras i regel inte i denna litteratur. Den tid som chefer har för att utöva ledarskap är därför i regel begränsad och medarbetare utför ofta sitt arbete självständigt utan närvaro av en chef som utövar ledarskap.  

Mer information om boken hittar du här

Medverkande 

Ulla Eriksson-Zetterquist, professor i företagsekonomi vid Företagsekonomiska institutionen, Handelhögskolan Göteborg

Stefan Tengblad, professor i human resource management vid Centrum för global HRM. 

DiskutantEva Andersson, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Eva har undervisat på boken på personalvetarprogrammet.