Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Eva Andersson

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Telefon
Fax
031-786 20 89
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A3 351
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Eva Andersson

Forskningsintressen.

De forsknings- och/eller större utvärderingsprojekt som jag har deltagit i har främst berört vuxenutbildning, framförallt folkbildning. Studierna har bl.a. handlat om dessa verksamheters betydelser för deltagarna (i närstudieform och på distans med IKT -stöd), cirkelledarskapet, folkbildningens betydelse för demokratin och för (lokal)samhället samt äldre cirkeldeltagares erfarenheter av studiecirkeldeltagande. För närvarande medverkar jag i Skolverksuppdraget att utvärdera Läslyftet.

Forsknings- och utvärderingsprojekt

 • Utvärdering av huvudomgången av Läslyftet 2016-2019
 • EU-kartläggning av vuxenutbildningen i Sverige 2016; 2017
 • Utvärdering av utprövningsomgången av Läslyftet
 • Cirkeldeltagare efter 65
 • Extern utvärdering av FoU Sjuhärad Väldfärd
 • EU-kartläggning Ongoing reforms in adult learning
 • Studiecirkeldeltagare 2008
 • EU-kartläggning ALPINE
 • Distans, IKT, folkbildning och vardag (Folklikt)
 • Distanspedagogik bland folkbildare (DiFo)
 • Kunskapslyftet på folkhögskola
 • Cirkelledarskapet
 • Cirkelsamhället

Här kan du läsa mer om projekten

Undervisningsintressen Hösten 2020 undervisar jag på personalvetarprogrammet och handleder examensarbeten inom speciallärarprogrammet. Tidigare har jag även undervisat och handlett examensarbeten på yrkeslärarprogrammet, barnomsorgsprogrammet, gymnasielärarprogrammet och vuxenspåret i gymnasielärarprogrammet, personalvetarprogrammet samt på fristående kurser i pedagogik. Under ett flertal år arbetade jag också med de högskolepedagogiska baskurserna på PIL (Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande).

Samverkan

Just nu arbetar jag som studierektor för externa uppdrag. Flera av de projekt jag har lett eller medverkat i har också genomförts som uppdrag från externa uppdragsgivare, såsom utbildningsdepartementet, Folkbildningsrådet, Skolverket och EU. I ett antal av dessa har jag arbetat tillsammans med kollegor från Linköpings respektive Umeå universitet. I EU-uppdragen har kollegor från ett stort antal länder i Europa deltagit.

Sedan 2008 är jag ledamot i Mimerrådet som är det nationella rådet för folkbildningsforskning.

Jag ingår också i en arbetsgrupp inom ramen för EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe).

Ledning av personal och verksamhet

Under sex år 1999-2004 var jag enhetschef för enheten Lärande i vuxenliv (LIV) vid den dåvarande institutionen för pedagogik och didaktik. Jag har också varit studierektor i pedagogik under tre år 2008-2010 och biträdande studierektor i två år 2013-2014 samt varit samordnare för kandidatprogrammet i pedagogik. Våren 2018 var jag vice prefekt för utbildning med ansvar för UFS-utbildningarna.

Nyckelord folkbildning, vuxenutbildning, yrkesutbildning, studiecirklar, cirkelledare, folkhögskola, IKT