Bild
NORM 2023: Hybridkonferens om funktionshinder och om åldrande, 10 november i Göteborg
Länkstig

NORM 2023: Konferens om funktionshinder och om åldrande

Samhälle & ekonomi
Utbildning & lärande

Forskarplattformen Normalitet, omsorg, rättigheter och makt (NORM) och FoU i Väst, Göteborgsregionen (GR) bjuder in till en kostnadsfri hybridkonferens om funktionshinder och om åldrande!

Konferens
Datum
10 nov 2023
Tid
09:30 - 15:00
Kostnad
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag
26 oktober 2023

Bra att veta
Kostnadsfri hybridkonferens som går att medverka på digitalt eller på plats.
Arrangör
Göteborgs universitet, FoU i Väst/Göteborgsregionen (GR)
Anmälan är stängd.

Om konferensen

I höst är det dags för NORM-konferensen - den välbesökta och kostnadsfria forskningskonferensen om funktionshinder och om åldrande!

Innehåll

Under dagen framförs flera korta presentationer om den senaste samhällsvetenskapliga forskningen om funktionshinder och om åldrande.

Du kan antingen närvara digitalt eller på plats. 

Deltagare på plats bjuds på fika på för- och eftermiddagen. Lunch sker på egen hand.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till såväl yrkesverksamma och chefer inom området som studenter som är intresserad av att ta del av de senaste forskningsrönen.

Anmälan

Anmälan är öppen till den 26 oktober.

Jag vill anmäla mig!

Program

9.30 Välkomna!
Anna Dunér och Lina Palmqvist, samordnare för forskningsplattformen NORM vid Institutionen för socialt arbete, GU.

9.50 Anhörigas (o)frivilliga omsorgsansvar.
Lina Palmquist, postdoktor, Institutionen för socialt arbete, GU.

10.10 Avvägningar mellan sociala och medicinska mål i hemtjänsten.
Linda Mossberg, lektor, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik, Högskolan i Väst.

10.30 FIKA

11.00 Samtalsmatta som beslutsstöd vid hemtjänstinsatser för personer med demenssjukdom.
Anna Dunér, professor, Institutionen för socialt arbete, GU.

11.20 Användande av informell (obetald) hjälp bland personer med multipel skleros.
Daniel Ståhl, doktorand, Institutionen för socialt arbete, GU

11.40 Hur öka delaktigheten bland barn som bor permanent på LSS-boende?
Lisbeth Lindahl, forskare, GR/ FoU i Väst

12.00 LUNCH PÅ EGEN HAND

13.30 Utveckling av hälsofrämjande insatser för äldre personer i kommunerna – KUBINOL-modellen.
Karina Tilling, forskare, GR/ FoU i Väst

13.50 Självförsummelse, förmynderi och underlåtenhet, bland personer med demens. Angelika Thelin, lektor, Institutionen för socialt arbete, GU

14.10 Allvarlighetsbedömningar i lex Sarah-rapporter: analys av utredarnas förhållningssätt. Inger Kjellberg, docent och Karin Berg, lektor, Institutionen för socialt arbete, GU

14.30 Från rättighetsbärare till kostnadsproblem - kommunal handläggning av personlig assistans.
Elisabeth Olin, professor, Institutionen för socialt arbete, GU

14.50 Tack för idag!
Avslut med Anna Dunér och Lina Palmquist

Om forskningsplattformen NORM

NORM är en forskningsplattform bestående av doktorander och seniora forskare vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Inom plattformen bedrivs forskning av relevans för funktionshinder och åldrande

Till plattformen NORMs forskning