Bild
Föreställningar om nationell identitet och tillhörighet spelar stor roll för vilka retoriska strategier som biter.
Foto: Pixabay
Länkstig

Nationens myter och sånger

Kultur & språk

Rudolf Rydstedt tar avstamp i några centrala sånger från Ryssland/Sovjet och Australien och berättar om retoriska strategier som stärker nationens identitet.

Föreläsning
Datum
31 jan 2023
Tid
18:15 - 19:45
Plats
Sal J336 på Humanisten, Renströmsgatan 6.
Kostnad
Gratis
Ytterligare information
Läs mer om
Retorikcentrum.

Medverkande
Rudolf Rydstedt
Arrangör
Retorikcentrum
Bild
Rudolf Rydstedt.
Rudolf Rydstedt, tidigare universitetsadjunkt på Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi.

Föreställningar om nationell identitet och tillhörighet spelar stor roll för vilka retoriska strategier som biter, inte minst vilka mål som uppfattas som självklara. För att ta ett aktuellt exempel så spelar storryska föreställningar om Rysslands historiska uppgift stor roll som en drivkraft för den nuvarande ”militära operationen” i Ukraina.

En komplikation är att den nationella identiteten bygger på en väv av föränderliga och flertydiga föreställningar. Kulturella yttringar, som ceremonier vid högtider, litteratur och musik fyller en central funktion genom att de inte bara bidrar till att befästa nationens myter utan även till att skapa och vidareutveckla dem. I föreläsningen kommer dessa frågor att diskuteras främst med utgångspunkt i kontrasten mellan hur vi möter nationen i några centrala sånger från Ryssland/Sovjet respektive Australien.