Länkstig

Disputation: Heiti Ernits, Planering på gränsen och gränsen för planering - En studie av gränsöverskridande samhällsplanering

Samhälle & ekonomi

Heiti Ernits försvarar sin avhandling i offentlig förvaltning, "Planering på gränsen och gränsen för planering - En studie av gränsöverskridande samhällsplanering".

Disputation
Datum
26 maj 2023
Tid
13:15 - 16:00

Handledare: Professor emeritus Rolf Solli, Göteborgs universitet
Examinator: Professor David Karlsson, Göteborgs universitet
Fakultetsopponent: Docent Lukas Smas, Stockholms universitet
Ordförande: Professor emeritus Rolf Solli, Göteborgs universitet
Betygsnämnd: Docent Carina Abrahamson, Göteborgs universitet; Professor Tina Karrbom Gustavsson, Kungliga Tekniska Högskolan; Docent Andreas Diedrich, Göteborgs universitet