Skip to main content
University of Gothenburg
Image
Bild på en mörk gruva
Photo: Dariusz Sankowski

Higher seminar in Economic History

Here is the schedule for the Higher seminar in Economic History during fall 2021.

Higher seminar, fall 2021

Date:

Time:

Seminar: Venue:
September      
1

12:00-13:00

Varför är hela Sveriges byggsektor beroende av ett företag?  Cementas väg till monopol och den aktuella "cementkrisen"
Malin Dahlström
Swedish

 
8

12:00-13:00

Coming full circle: Brazilian/Swedish labour productivity ratios in manufacturing, 1912–2014
Svante Prado, Cecilia Lara
English

 
15

12:00-13:00

Occupational structure
Suvi Heikkuri
English

 
22

12:00-13:30

"Om att rekonstruera Sveriges jordbruksproduktion under 1800-talet. Projektet Databasen Sveriges åkerarealer 1810 och 1870"
Erik Hallberg och Lars Nyström
English

 
29      
       
October      

6

12:00-13:00

Demystifying AI: applied econometrics and machine learning
Yoshihiro Sato
English

 

13

12:00-13:00

 

 
20

12:00-13:00

Politikens åldersgränser, ekonomiska och sociala förändringar;  rösträtts- och valbarhetsåldrar i Sverige från 1840-talet till 1900-talets första decennier.
Bengt Sandin
Swedish

 
27

12:00-13:00

Unions, insurance and changing welfare states
John Lapidus, Jesper Hamark
English

 
 

 

 

 
November      
3

12:00-13:00

Martti Rantanen
Swedish

 
10

12:00-13:00

Land Property Rights, Cadasters, and Economic Growth: A Cross-Country Panel 1000-2015 CE
Ola Olsson
English

 
17

12:00-13:00

Tariffs, Trade, and Economic Growth in Sweden 1858-1913
Viktor Persarvet
English

 
24

12:00-13:00

Alexanda Lopez Cermeno
English

 
 

 

   
December

 

 

 
1

12:00-13:00

Debora Birgier
English

 
8

12:00-13:00

Oskar Broberg

 
15

12:00-13:00

Frederic Steinfeld
English

 
22

12:00-13:00

Tobias Karlsson