University of Gothenburg
Breadcrumb

Avdelningen ämnesdidaktik inriktning naturvetenskap och teknik

Medarbetare på avdelningen har ett gemensamt intresse i relationen mellan undervisning och lärande, lärares ämnesdidaktiska kompetens och bedömning av kunskaper i naturvetenskap och teknik.

Photo: Johan Wingborg
Photo: Gunnar Jönsson

Avdelningens verksamhet

Ett intresse för den som lär och den som undervisar ett naturvetenskapligt och/eller tekniskt innehåll kännetecknar avdelningens undervisning och forskning. Verksamheten har en drygt femtioårig historia där egen och andras forskning utgör en grund för undervisning. Samtidigt har behov identifierade i undervisning påverkat forskningsintressen inom avdelningen liksom intresset för att utveckla och granska didaktikens och det pedagogiska arbetets möjligheter och begränsningar i riktning mot ett hållbart samhälle.

Avdelningens verksamhet kan beskrivas med tre sammanlänkade delområden.

Relationen mellan undervisning och lärande av naturvetenskap och teknik

Relationen mellan undervisning och lärande fokuserar på förutsättningar för lärande och undervisning av teknikens och naturvetenskapens begrepp, modeller, teorier och system. En ökad förståelse av dem ger större möjligheter för individer och grupper att delta i diskussioner och beslutsfattande. Det leder också till personlig utveckling där glädje över ökad förståelse och utvecklad kunskap spelar en roll.

Ämnesdidaktisk kompetens som rör naturvetenskap och teknik

Lärares funktionella och teoretiska kunskaper är bärande komponenter för analys av undervisning och lärande i naturvetenskap och teknik men också för utveckling och förnyelse av undervisning. Ämnesdidaktisk kompetens är ett intressant forskningsobjekt för att utveckla förståelse av vad sådan kompetens innebär och hur den kan beskrivas. Exempel på projekt är Ämnesdidaktiska modeller för naturvetenskapligt innehåll i förskola och grundskola och Kunskap Undervisning Språk och Teknik där forskare i samarbete med lärare och förskollärare studerar hur de kan utveckla ämnesdidaktiska modeller.

Bedömning av kunskaper i naturvetenskap och teknik

Att utveckla undervisning och återkoppling till elever med bedömning integrerad i undervisningen är viktigt inom både forskning och undervisning. Undervisning och forskning om summativ bedömning av kunskaper i naturvetenskap och teknik relaterat till olika betygssystem är också en verksamhet inom avdelningen. Avdelningen arbetar också på uppdrag från andra myndigheter. Det görs exempelvis i projekten Bedömningsstöd i naturvetenskap för årskurs sex och PISA för femtonåringar. Det är exempel på samverkan med omgivande samhälle som också gett möjlighet till vidare forskning.

Aktuellt

För närvarande arbetar avdelningen bland annat med:

  • Bedömningsstöd i naturvetenskap och ansvarar för den svenska utprovningen av PISA:s naturvetenskapliga del.  
  • Nätverksmedel från Riksbankens jubileumsfond Nordiskt nätverk för studier av praktiker och policy i lärarutbildningens examensarbeten i Norden (Maria Åström och Ali Yildirim)

  • Erasmus+-projekt med mål att stärka lärares möjligheter att undervisa elever om klimat på ett framgångsrikt sätt i europeiska högstadie- och gymnasieskolor. Developing Competencies of Teachers to integrate Climate Literacy Education in European Schools" (Climateracy)

  • Forskningsprojekt med Umeå universitet ”Peripheral Visions: When global agendas meet Nordic energy” (Ebba Lisberg Jensen)

Resurser för lärare

Här hittar du som lärare olika typer av utbildningsmaterial inom området naturvetenskap och teknik att använda i din undervisning.