University of Gothenburg

Previous annual meetings

NEON's first annual meeting was held in 1999 where the focus was on dietary assessments from an epidemiological point of view. The programs of annual meetings are available below.

Filmed documentation from keynote lectures at annual meetings and seminars are available below.

Annual meeting 2021

Annual meeting 2021 (Please see link for complete program)

 

Presentations from the Annual meeting 2019:

RCT med Nordic Diet, Ulf Risérus, docent, Inst folkhälso- och vårdvetenskap.

Del 1:  https://umeauniversity-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/leni0002_ad_umu_se/EYNEZvAe6HdNsENGNPw0dUcByVnNblpdwHKBYvunvV4qwQ?e=3okXSZ

Del 2:  https://umeauniversity-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/leni0002_ad_umu_se/EcwdGQXTf0tOk7braIQVgOIB50VOrhRL6KlxDs9za-nJ1w?e=07A8wK

 

Från RCT med mat till evidens för kostrådgivning, Ingrid Larsson, docent, Enheten för Klinisk Nutrition och Regionalt Obesitascentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Del 1: https://umeauniversity-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/leni0002_ad_umu_se/EXYHYsq-4fVAlfFtDL67mbgBaWBPcGv9ItKfowSFAIKUAA?e=67gyxU

Del 2: https://umeauniversity-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/leni0002_ad_umu_se/EYsYpXWKAW1Di1uwKC_UqWgByXQIrNQO4nfFemc_ujVYug?e=DhDJHI

 

Statistisk analys av cross-overstudier, David Bock, lektor, Avd samhällsmedicin och folkhälsa, hälsometri, Göteborgs universitet.

Del 1: https://umeauniversity-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/leni0002_ad_umu_se/EWNIM1dehxdCizJTcUmLqVkBOk46tY2SD_IOOebUVQ7kdg?e=YwL061

Del 2: https://umeauniversity-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/leni0002_ad_umu_se/Edc628i7EL5Noddc26TrmDABqAlxxFCQF3NGMC4KCVV2JQ?e=hjGAFp

 

Meeting programmes

2019 Randomized controlled trials (RCT) med hel kost (PDF)
2018 From evidence to practice (PDF)
2017 Mat, Miljö och Hälsa (PDF)
2017 Mat, Miljö och Hälsa
2016 Microbiota (PDF)
2016 Microbiota
2014 Hur kommunicera kostbudskap i media Kost och hälsa i Arktisområdet (PDF)
2014 Hur kommunicera kostbudskap i media Kost och hälsa i Arktisområdet
2013 Physical Acivity (PDF)
2013 Physical Acivity
2012 Nordic Nutrition recommendations and Nutrition during pregnancy and lactation: effects on mother and child (PDF)
2012 Nordic Nutrition recommendations and Nutrition during pregnancy and lactation: effects on mother and child
2011 Nutrition, physical activity, health and growth among school children (PDF)
2011 Nutrition, physical activity, health and growth among school children
2010 Diet and genetics (PDF)
2010 Diet and genetics
2009 Food pattern and dietary assessment methods (PDF)
2009 Food pattern and dietary assessment methods
2008 Folate- from science to politics (PDF)
2008 Folate- from science to politics
2007 Food intake habits in children and adolescents (PDF)
2007 Food intake habits in children and adolescents
2006 ICDAM VI (PDF)
2006 ICDAM VI
2005 Oxidative stress and nutrition (PDF)
2005 Oxidative stress and nutrition
2004 OPEN study, Bias in nutritional epidemiology (PDF)
2004 OPEN study, Bias in nutritional epidemiology
2003 Global health transition (PDF)
2003 Global health transition
2002 Utvärdering av kost-hälsa arbete (PDF)
2002 Utvärdering av kost-hälsa arbete
2001 Registeranvändning och näringsdatabaser i nutritionsepidemiologisk forskning (PDF)
2001 Registeranvändning och näringsdatabaser i nutritionsepidemiologisk forskning
2000 Dagens doktorander, framtidens forskare (PDF)
2000 Dagens doktorander, framtidens forskare
1999 Sanning och Konsekvens - en debattdag om kostundersökningar ur epidemiologiskt perspektiv (PDF)
1999 Sanning och Konsekvens - en debattdag om kostundersökningar ur epidemiologiskt perspektiv