Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Wall painting on XLVII Liceum, Czernika Street, Widzew, Lodz
Wall painting on XLVII Liceum, Czernika Street, Widzew, Lodz (2014)
Foto: Michael Landzelius
Länkstig

Om oss

Sedan människans ursprung har faror och risker, sårbarheter och kriser, hotat hennes trygghet och överlevnad. Kombinationen av kontinuerlig teknologisk, samhällelig och urban förändring med växande globala beroenden gör att samhällen konfronterar nya utmaningar vad gäller att skapa trygga och säkra levnadsvillkor, miljöer och infrastrukturer.

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) etablerades år 2011 och har som centralt uppdrag att initiera, utveckla, förmedla och koordinera integrerade former av fler- och tvärvetenskaplig forskning inom områdena urban trygghet och samhällssäkerhet.

Målet är att forskningen ska bidra till kunskap som ökar samhällets förmåga att förebygga och hantera risker, sårbarheter och kriser på sätt som samtidigt bygger resiliens, robusthet och stödjer öppenhet och demokrati.

I URBSEC:s uppdrag ingår att forskning ska utvecklas i samverkan mellan akademi, myndigheter, näringsliv och civilsamhälle. Forskningsprojekt ska överbrygga gränser mellan discipliner och mellan t ex teknik- och samhällsvetenskapliga områden, liksom engagera flera olika slags sakägare utanför akademin. URBSEC är en plats för samverkan mellan akademi och praktik där både praktiska och vetenskapliga behov och problem kan diskuteras och formas till gemensamma projekt.

Verksamheten utgörs av två områden – "Forskning och samverkan" respektive "Kommunikation". Det första rör arbetet med att driva projekt genom att sammanföra forskare och identifiera relevanta externa parter för att tillsammans utveckla ansökningar och förbereda underlag för utlysningar. Det andra handlar om att sprida kännedom om centrumbildningen inom akademin såväl som i relation till externa parter för att kontinuerligt stärka URBSEC och öka förmågan att bidra med relevanta projekt.