Göteborgs universitet

URBSEC

Bild
Benches and graffiti in Böcklerpark, Kreuzberg, Berlin (2012)
Länkstig

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) har som uppdrag att initiera, utveckla och samordna forskning inom urban trygghet och samhällssäkerhet. I uppdraget ingår att samverka mellan akademi, myndigheter, näringsliv och civilsamhälle.

Webbplatsen är under utveckling 2020-2021.