Göteborgs universitet
Bild
Sal med 99 stoppade stolar i gradäng
Hörsal
Foto: Karin Björk
Länkstig

Lektionssalar / mötesrum

Vid Tjärnölaboratoriet finns en hörsal med plats för 100 personer, och därutöver flera mindre salar och mötesrum.

Hörsalen har 99 platser, AV-utrustning av god kvalitet (bl.a. HD videoprojektor), 5,0 meter bred projektorduk och hörslinga. Det finns också teknik för deltagande på distans, liksom inspelning och direktsändning (streaming).

Mer information om olika system för resfria möten vid Göteborgs universitet och specifikt vid Institutionen för marina vetenskaper (intern sida endast för anställda vid Göteborgs universitet).

Övre föreläsningssalen har plats för 24-30.

Konferensrummet rymmer 14-16 personer.

Foto: Susanne Liljenström

Konferensrummet