Bild
Foto: Dan Dennis
Länkstig

Varianter på demokrati och demokratisering

Kurs
SK2222
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27652

Kort om kursen

Den här kursen utgår från teoribildningar både kring vad demokrati är och bör vara, och konfronterar detta med olika metodologiska angreppssätt för att mäta demokrati över tid och mellan olika stater. I kursens diskuteras olika teorier om varför vissa länder blir mer eller mindre demokratiska. Du tränas i att analysera historiska och nutida processer där länder (av-) demokratiseras samt lär dig förklara och förstå varför detta sker.

Om utbildningen

Sedan det kalla kriget har ordet "demokrati" blivit ett mantra, men vad betyder det egentligen? Det finns ingen enighet om hur man ska beskriva det och mäta det tillräckligt bra för att stödja meningsfulla och korrekta jämförelser i tid och mellan länder. För beslutsfattare, aktivister, akademiker och medborgare runt om i världen är det viktigt hur demokrati beskrivs och mäts.

Det finns en omfattande forskning inom samhällsvetenskap som behandlar frågor om demokratins natur, orsaker, verkan och förekomst runt om i världen. Denna kurs behandlar dynamiken i demokratisering ur flera teoretiska perspektiv, genom historiska analyser, samt aktuella policyfrågor. Kursen granskar hur demokrati har beskrivits, mäts och förklarats och du får möjlighet att analysera jämförande fallstudier och göra djupgående analyser av de teman som behandlas.

Kursen behandlar två tätt förknippade områden: hur demokrati mäts och definieras samt hur demokratisering kan förklaras. Kursen utgår från teorier men du får också möjlighet att använda mycket empiriskt och metodologiskt material som är både kvalitativt och kvantitativt, inklusive den världsomfattande demokratidatabasen ”Varieties of Democracy (V-Dem)” som samägs av Göteborgs universitet och University of Notre Dame (USA).

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 15 högskolepoäng (hp) på avancerad nivå från kursen SK2121 'Statsvetenskaplig analys' eller 15 hp från kurser som läses första terminen inom Masterprogrammet i europakunskap eller Masterprogrammet i internationell administration och global samhällsstyrning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen kan kombineras med fler fördjupningskurser i statsvetenskap på avancerad nivå samt en metod- och uppsatskurs på avancerad nivå.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, handledning (vid arbete med pm) och kompletterande pedagogiska metoder.