Bild
Foto: Carlos Esteves
Länkstig

Utrikespolitisk analys

Kurs
SK1136
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17609

Kort om kursen

Kursen ger en fördjupad kunskap om vad som kännetecknar olika länders utrikespolitik i ett jämförande perspektiv. Vi diskuterar olika teoribildningar inom utrikespolitisk analys i relation till dagsaktuella utrikespolitiska frågor.

Om utbildningen

Vad förklarar olika länders utrikespolitik? Är det den internationella maktbalansen, typen av politiskt system eller ledarskap som är avgörande? I vilken utsträckning särskiljer sig stora och små stater i sin utrikespolitik? Vad utmärker utrikespolitiskt beslutsfattande i kriser?

En övergripande fråga är hur utrikespolitiken som politisk process särskiljer sig från inrikespolitiken vad gäller beslutsfattande och implementering. Aktörsperspektivet är centralt inom utrikespolitisk analys.

Kursen inleds med att ringa in utrikespolitisk analys inom det bredare studiet av internationell politik med fokus på realistisk och liberal teoribildning. Därefter diskuteras olika teoribildningar och modeller för att studera utrikespolitiskt beslutsfattande på olika analysnivåer och kontext. En central fråga som diskuteras är vilken utsträckning beslutsfattande kan antas vara rationellt inom utrikespolitiken. Kursen har en stark förankring i aktuell utrikespolitisk forskning.

Lärarna som undervisar på kursen ger en fördjupning kring studiet av utrikespolitik i relation till forskningsområdena säkerhetspolitik, diplomati och massmedia.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt i minst 60 hp samhällsvetenskapliga ämnen, eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Kursen avslutas med ett förhandlingsspel.