Bild
Matematiska tecken och mönster
Foto: /Konstnär: Per Petersson
Länkstig

Topologi

Kurs
MMA100
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21753
Ansökan stängd

Om utbildningen

I kursen går vi igenom grundläggande begrepp inom (mängd)topologin. De används i snart sagt all modern matematik. Från flervariabelanalysen är du bekant med rummet R^n och dess avståndsbegrepp. I topologi distanserar man sig från avståndet och utgår istället från en samling delmängder till en fix mängd (rummet) som kallas öppna. Med detta byggs teorin för topologiska rum och kontinuerliga funktioner upp. Klassiska kontinuitetsargument kan nu användas i helt nya situationer.

En berikande fråga är om två rum är ekvivalenta (homeomorfa). Nekande svar kan ibland ges med hjälp av kompakthet eller sammanhang; ett kompakt rum kan inte vara homeomorft med ett icke-kompakt, ett sammanhängande rum kan inte vara homeomorft med ett icke-sammanhängande. Dessa topologiska invarianter är mycket grova. En finare invariant är fundamentalgruppen till ett topologiskt rum, som också ger ett samband med algebra.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 90 hp i matematik, inklusive kursen MMG500 Algebraiska strukturer.

Urval

Platsgaranti

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över Campus Johanneberg