Bild
Länkstig

The Quality of Government in a Comparative Perspective

Kurs
SK2212
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27650
Ansökan stängd

Kort om kursen

Korruption och korruptionsrelaterade problem har förödande effekter på samhället. I den här kursen lär du dig om vilken betydelse kvalitén på myndigheternas institutioner (Quality of Government, QoG) har för ekonomisk och demokratisk utveckling samt social och miljömässig hållbarhet.

Om utbildningen

Kursen behandlar problem relaterade till samhällsstyrningens kvalitet (Quality of Government, QoG) och korruption i ett jämförande perspektiv. Numera råder det konsensus bland samhällsvetenskapliga forskare om vikten av samhällsstyrningens kvalitet för ekonomisk och demokratisk utveckling, samt för social och miljömässig hållbarhet. Statliga organisationer som är trovärdiga, pålitliga, opartiska, ej korrupta och kompetenta betraktas för närvarande som en av de viktigaste faktorerna för människors välbefinnande.

Korruption anses ha skadlig inverkan på ekonomisk tillväxt, på de offentliga resurserna, på den demokratiska processen och på förtroendet bland medborgarna. Kvaliteten på samhällsstyrningen är inte bara ett problem för utvecklingsländer, utan problemen finns också i ekonomiskt utvecklade demokratier där förtroende för de statliga institutionerna och hållbarheten hos välfärdsprogrammen har ifrågasatts. Centrala frågor som diskuteras under kursen är: Vad är QoG? Hur kan QoG definieras och mätas? Vad förklarar den stora variationen mellan länderna i QoG? Vad får man av hög QoG och vilka är mekanismer som ger hög/låg QoG?

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt i minst 15 högskolepoäng (hp) på avancerad nivå i statsvetenskap eller godkänt i minst 15 hp inom Masterprogrammet i Europakunskap eller inom Masterprogrammet i internationell administration and global samhällsstyrning  eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 285 hp.

Efter studierna

Kursen kan kombineras med fler fördjupningskurser i statsvetenskap på avancerad nivå samt en metod- och uppsatskurs på avancerad nivå.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker genom föreläsningar, obligatoriska seminarier och individuell handledning.