Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Storskalig optimering

Kurs
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11762

Om utbildningen

Denna kurs i optimering behandlar framför allt storskaliga, svåra och
ofta kombinatoriska optimeringsproblem. Du får studera olika
angreppssätt för sådana problem genom en serie av föreläsningar och
projektarbeten i grupp samt stifta bekanskap med aktuell forskning inom
områden som optimalitet för icke-konvex optimering, kolumngenerering och
Lagrangedualitet. Kursen avslutas med en algoritmtävling, där du med
rätt val av angreppssätt kan bäst och/eller snabbast lösa det hemliga
problemet!

För
mer information

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande någon av kurserna MMG621 Ickelinjär optimering eller MMG631 Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar.

Urval

Platsgaranti

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det
finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också
studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över
Campus Johanneberg