Bild
Matematiska tecken och mönster
Foto: /Konstnär: Per Petersson
Länkstig

Storskalig optimering

Kurs
MMA511
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11760

Om utbildningen

Denna kurs i optimering behandlar framför allt storskaliga, svåra och
ofta kombinatoriska optimeringsproblem. Du får studera olika
angreppssätt för sådana problem genom en serie av föreläsningar och
projektarbeten i grupp samt stifta bekantskap med aktuell forskning inom
områden som optimalitet för icke-konvex optimering, kolumngenerering och Lagrangedualitet. Kursen avslutas med en algoritmtävling, där du med rätt val av angreppssätt kan bäst och/eller snabbast lösa det hemliga problemet!

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande någon av kurserna MMG621 Ickelinjär optimering eller MMG631 Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar.

Urval

Platsgaranti

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över Campus Johanneberg