Bild
Matematiska tecken och mönster
Foto: /Konstnär: Per Petersson
Länkstig

Stokastisk analys

Kurs
MSA350
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11760
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Om utbildningen

Analys, inkluderande integration, differentiering och differentialekvationer är otillräckliga för att modellera stokastiska förlopp som till exempel brus i signaler, aktiepriser, och mikroskopiska partiklars rörelser. Denna kurs ger grundläggande kunskap om stokastisk analys och stokastiska differentialekvationer. Vi behandlar analys med Brownsk rörelse, Levyprocesser, martingaler och stokastiska integraler.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande kurserna MMG200 Matematik 1, MSG110 Sannolikhetsteori och MMG300 Flervariabelanalys.

Urval

Platsgaranti

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över Campus Johanneberg