Bild
Foto: /Konstnär: Per Petersson
Länkstig

Spektralteori och operatoralgebror

Kurs
MMA140
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen syftar till att ge dig övergripande kunskaper i teorin för linjära operatorer på oändligdimensionella vektorrum. Vårt grundläggande problem är att beräkna spektra för specifika operatorer. Spektrumet för begränsade operatorer på Banachrum studerar vi bäst med hjälp av teorin för Banach- och C*-algebror, och en del av kursen kommer att ägnas åt denna teori. Du får också lära dig om spektralsatsen för normala operatorer och Riesz teori om kompakta operatorer med tillämpningar.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Utöver grundläggande behörighet krävs kunskaper motsvarande kursen MMA120 Funktionalanalys.

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över Campus Johanneberg